ERAS Society

Kopenhag Üniversitesi cerrahlarından Prof.Dr. Henrik Kehlet, ilk kez 1990 yılında multimodal cerrahi bakım kavramlarıyla ilgili bazı yeni görüşler ortaya attı. Ardından 1997’de başlattığı çalışmalar sonrası ilk sonuçlar yayınlanmaya başladı. Hemen arkasından Amerika’dan da benzer sonuçlar geldi.

 

2001 yılında Londra’da bir nütrisyon toplantısında tanışan İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Ken Fearon ve İsveç Karolinska Insitutet’den Prof. Olle Ljungqvist, ERAS® Çalışma Grubu’nu oluşturmaya karar verdi. Norveç Tromsö Üniversitesi’nden Prof. Arthur Revhaug, Hollanda Maastricht Üniversitesi’nden Prof. Martin von Meyenfeldt ve Cornlius de Jong ERAS® Çalışma Grubunun ilk üyelerindendir.

 

ERAS® Çalışma Grubu kısa sürede, farklı cerrahi programlarında  çeşitli geleneksel yaklaşımların bulunduğunu keşfetti. Literatüre dayanan uygulamalar ile klinik pratik arasında büyük tutarsızlık vardı. Bu durum ERAS Çalışma Grubu’nun, mevcut geleneksel yaklaşımlardan iyi klinik uygulamalara geçiş sürecini incelemesine neden oldu. Protokolün hayata geçiş aşamasında belirli merkezlerden seçilmiş çok sayıda cerraha bir anket uygulandı ve kanıta dayalı olmasına rağmen yeniliklerin kolaylıkla kabul edilmediği görüldü.

Mattias Soop ve Cornlius de Jong 1. ERAS Sempozyumunu 2003 yılında Stockholm'de Ersta hastanesinde düzenlediler.

 

ERAS Çalışma Grubu 2005 yılında kolon cerrahisi geçiren hastalar için kanıta dayalı bir konsensus protokolü geliştirdi ve yayınladı (Fearon et al., Clin Nutr 2005). 2009 yılında ERAS® Çalışma Grubu, kanıta dayalı protokolü rektal cerrahileri de kapsayacak şekilde güncelledi (Lassen ve ark. Arch Surg, 2009).

 

2010  yılında  ERAS® Derneği (Enhanced Recovery After Surgery Society for Perioperative Care) Stockholm, İsveç merkezli kâr amacı olmayan tıbbi bir dernek olarak resmen kuruldu. Bu multidisipliner dernek perioperatif bakımın iyileştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapmayı, ilkeler belirlemeyi ve farkındalığı artırmayı hedefledi. ERAS® Derneği'nin kurucuları, Ken Fearon (İngiltere), Olle Ljungqvist, Arthur Revhaug, Maartin von Meyenfeldt ve Cornelius de Jong'dur.

Derneğin ilk implementasyon programı (ERAS® Implementation Program-EIP) İsveç Örebro Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı. Bir sene sonra İsveç'te 2. ERAS® implementasyon programı başlatıldı.

17 Haziran 2011'de Milano İtalya'daki San Raffaele hastanesinde ERAS® Derneği tarafından desteklenen ilk ulusal sempozyum düzenlendi ve aynı yıl 1. Uluslararası ERAS Uygulama sempozyumu da Milano'da yapıldı. ERAS® Derneği tarafından desteklenen ikinci ulusal sempozyum Lozan İsviçre’de 2010 yılında düzenlendi.

ERAS® Derneği 1. Uluslararası kongresi Cannes Fransa'da 28 ülkeden 237 delegenin katılımı ile Ekim 2012’de gerçekleştirildi. Kongre büyük ölçüde ses getirdi ve 6 kıtada 30’dan fazla ülkede hızlandırılmış iyileşme konusuyla ilgilenen önde gelen araştırmacının dikkatini çekti.

 

Aynı yıl enhanced recovery serisinde bir ilk olan Kolorektal Cerrahi için Hızlı İyileşme Kılavuzu (Springer), ERAS® Derneği ve ERAS® UK tarafından Nader Francis'in editörlüğünde yayınlandı.

Daha sonra 3 yeni ve güncellenmiş kılavuz yayınlandı: Kolon rezeksiyonları (Gustafsson ve ark.), Rektal ve Pelvik Cerrahi (Nygren ve ark.) ve pankreatik rezeksiyonlar (Lassen ve ark.), Uluslararası Cerrahi Derneği (ISS) ve Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği (ESPEN) kapsamında Uluslararası Cerrahi Metabolizma ve Beslenme Birliği (IASMEN) tarafından onaylanarak World Journal of Surgery ve Clinical Nutrition dergilerinde ortak yayınlandı.

Haziran 2013’de 3. ERAS® Implementasyon Programı, Calgary, Alberta, Canada’da yürütüldü.

ERAS Derneği’nin desteklediği ilk Amerikan sempozyumu Duke Universitesinde 2013 Ekim ayında Washigton DC’de gerçekleştirildi. Radikal sistektomi ile ilgili ilk kılavuz Clinical Nutrition’da yayınlandı (Cerantola et al, Clin Nutr 2014)

İspanya ERAS® Derneği’ni oluşturan GERM Derneği ve ERAS® Derneği arasındaki ilk ortak toplantı 2014 yılının mart ayında Zaragoza'da gerçekleştirildi.

Salt Lake City'deki SAGES yıllık kongresinde ortak bir ERAS® Derneği sempozyumu düzenlendi. Toplantıda iki topluluğun ERAS el kitabını ortaklaşa düzenlemesi kararı verildi.

ERAS Derneği’nin 2. Dünya kongresi, İspanya'nın Valencia kentinde 38 ülkeden 458 delege temsilcisi ve tüm kıtalardan gelen temsilciler ile Nisan 2014’te gerçekleştirildi.

 

2015’de, Gastrik rezeksiyonlar için rehberler yayımlandı (Mortensen ve ark., Br J Surg 2014)

ERAS® Derneği'nin 3. Dünya kongresi Washington DC'de ERAS® Derneği, ASER ve EBPOM tarafından ortaklaşa olarak Mayıs 2015’te gerçekleştirildi. 33 ülkeden 447 delege katıldı.

 

4.Uluslararası ERAS® Kongresi, 2016’da 46 ülkeden gelen delegelerin katılımıyla Lizbon'da gerçekleşti.

Hollanda, Portekiz, İsrail ve Türkiye'deki birimler için ERAS Uygulama Programları Stockholm'de başlatıldı.