ERAS Derneği 2. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Tüzüğümüz gereği 3 yılda bir Mart ayında yapılması gereken 2. Olağan Genel Kurulumuz, 31 Mart 2020 günü saat 15.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dersliğinde yapılacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 29 Mayıs 2020 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Covid-19 pandemisi nedeniyle farklı bir durum söz konusu olursa, yeni bir ilan ve mailing ile duyurulacaktır.

Gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

ERAS Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması

5. Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması

6. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması

7. Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun ibrası

8. Tahmini bütçenin onaylanması

8. Yeni dönem için Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi

9. Dilekler